• Ekstraordinært årsmøte 2022

    Finnås Kraftlag SA held ekstraordinært årsmøte tysdag 6. desember 2022 kl. 18.00 i Rubbhallen, Rubbestadneset.

    Registrering av stemmer frå kl. 17:20 til 17:50. Oppmøte etter kl.17:50 gir ikkje stemmerett.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7