arbeidere i skogen

 

 

Bømlo Kraftnett AS
Tlf: 53428930
Døgnvakt: 53428910/95220674
E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no

 
Eller besøk oss:
Hollundsdalen 1
5430 Bremnes

Meld frå til oss dersom du observerar farlege forhold, skadar eller manglar.

Dersom du er straumlaus er det fleire ting du kan sjekke sjølv:

  • Inntakssikring
  • Hovudsikring/Overbelastingsvern
  • Jordfeilbrytar

For meir informasjon om jordfeil, sjå eiga side om jordfeil.

Bømlo Kraftnett AS har ansvaret for leveranse fram til husveggen, medan alt på innsida av husveggen er rekna som privat anlegg. Feil og manglar på dette vert utbetra av private elektroinstallatørar.

Det er eigaren av det elektriske anlegget som er ansvarleg for at eige anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i samsvar med gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utførast av fagpersonell frå ein autorisert elektroinstallatør.