For leveranse straum må du inngå to avtaleforhold:

  • Ein avtale med ditt lokale nettselskap som driftar kraftnettet og transporterer krafta fram til deg. Du kan ikkje velje nettselskap, då dette vert fastsett av kor du bur, og i Bømlo Kommune er det Finnås Kraftlag som er nettselskap. (Med unntak for Brandasund der det er Haugaland Kraft Nett AS)
  • Ein avtale med ein kraftleverandør som kjøper krafta av kraftprodusent og sel denne vidare til deg som kunde. Du må sjølv velje kva for kraftleverandør du vil kjøpe krafta av.

speglblank sjø mot holme

Standard vilkår for private:

Standard vilkår for næring: