For leveranse straum må du inngå to avtaleforhold:

  • Ein avtale med ditt lokale nettselskap som driftar kraftnettet og transporterer krafta fram til deg. Du kan ikkje velje nettselskap, då dette vert fastsett av kor du bur, og i Bømlo Kommune er det Bømlo Kraftnett som er nettselskap. (Med unntak for Brandasund der det er Fagne AS)
  • Ein avtale med ein kraftleverandør som kjøper krafta av kraftprodusent og sel denne vidare til deg som kunde. Du må sjølv velje kva for kraftleverandør du vil kjøpe krafta av.
  • Om du ikkje vel kraftleverandør vil du automatisk hamne over på ein så kalla plikttariff hos nettselskapet. Denne avtalen har eit lovpålagt høgare påslag, og det er ikkje gunstig å ha ein slik avtale.

speglblank sjø mot holme

Standard vilkår for private: Gjeldande frå 18/2-2022 for nye kundar og frå 20.03.2022 for eksisterandes kundar:

Standardvilkår for nettleige og tilknyting, forbrukskundar (PDF, 473KB)

Standard vilkår for næring gjeldande frå 18/2-2022 for nye kundar og frå 20.03.2022 for eksisterandes kundar:

Standar avtale næringskundar (PDF, 634KB)

Eldre avtalar som gjekk ut 20.03.2022.