Hvilke opplysninger behandler vi?

Bømlo Kraftnett behandlar personopplysninger:

 • om ansatte i forbindelse med personaladministrasjon (CV-er, forespørsler, rekrutteringsprosesser, m.m). 
 • om kunder for å oppfylle kundeavtaler (nettleieavtaler, kundedialog, grunneieravtaler, m.m.)
 • om kunder og andre interessenter i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke, kundearrangementer, APP m.m.)
 • som ledd i Bømlo Kraftnett kontrolltiltak (revisjoner, internkontroll m.m.)

Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

 

Behandlingsansvarlig

Bømlo Kraftnett er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Bømlo Kraftnett. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Bømlo Kraftnett inngår databehandleravtaler med alle selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS vil reguleres av den enkelte databehandleravtalen.

 

Behandlingsgrunnlaget

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen. 

Bømlo Kraftnett behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din kraftleverandør. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din kraftleverandør kan være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og id knyttet til ditt målepunkt/anlegg. Nettselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.

Våre nettsider

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Innhold (WYSIWYG):

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").


HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert vil det stå «https» i stedet for bare «http» i nettleserens adressefelt. De fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.
 

Informasjonskapsler på nettstedet

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

 • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.
 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.
   

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier.
E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
 

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.
 

Påloggingsforsøk

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på.

Påloggingstabellen lagrer følgende data:

 • Brukernavn
 • Dato og tidspunkt for pålogging
 • Hvilken URL som ble benyttet ved pålogging
 • Hvis aktivert: Brukerens IP-adresse (som standard avslått)
 • Hvis aktivert: Brukerens «user agent» (nettleser)  (som standard avslått)

 

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Bømlo Kraftnett har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være kundeavtaler, samtykke eller hjemmel i lov. Når Bømlo Kraftnett ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Kredittinformasjon

Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning av at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har da et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du få tilsendt gjenpart med innholdet av kredittsjekken.

Vi lagrer kontonummeret som innbetalingen på din faktura kommer fra, når det er betalt fra samme kontonummer 3 ganger på rad. Vi lagrer kontonummer for å kunne utbetale/tilbakebetale eventuelle beløp til riktig kontonummer.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Bømlo Kraftnett har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Bømlo Kraftnett skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Bømlo Kraftnett skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av Bømlo Kraftnett kundeservice. Henvendelser kan rettes til firmapost@bomlo-kraftnett.no