trefall

Vær varsam!
Ved særlig ekstremvær og mykje vind er det viktig å vise varsemd i nærleik til luftlinjer. Vær spesielt oppmerksom på desse hendingane:

  • Leidningar som har falt ned må ikkje rørast og du må halde god avstand.
  • Trer og andre gjenstandar som ligg over leidningar må ikkje rørast. Hald god avstand.
  • Berøring av leidningar og trær/gjenstandar i berøring med leidninger kan væra livsfarlig.
  • Varsla Bømlo Kraftnett AS dersom du ser straumlinjer som har falt ned eller trær og gjenstandar som ligg på linjene.

Ta kontakt med oss på tlf 53 42 89 30/vakttlf 53 42 89 10.

E-post: fimapost@bomlo-kraftnett.no