Bømlo Kraftnett AS nyttar prinsippa i REN sine installatørblad som reglar for tilknyting av elektriske installasjonar til Bømlo Kraftnett AS sitt forsyningsnett. Kan lastas ned på REN.

fyrlykt