Finnås Kraftlag Nett nyttar prinsippa i REN sine installatørblad som reglar for tilknyting av elektriske installasjonar til Finnås Kraftlag Nett sitt forsyningsnett. Kan lastas ned på REN.

fyrlykt