byggeskap

 

 

Bømlo Kraftnett AS
Tlf  53428930
E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no

 
Eller besøk oss:
Hollundsdalen 1
5430 Bremnes

Treng du straumuttak til maskinar, lys og varme i byggjeperioden, kan du bestilla byggjestraum ved å sende inn skjemaet nedanfor. Har ein eige byggjestraumskap, må det meldast inn av installatør som provisorisk anlegg via Elsmart.

Hugs å bestilla byggjestraumen i god tid, minst 14 dagar i forvegen! Dersom det må byggjast linje fram til skapet må kunde sjølv kosta dette.

Du er sjølvsagt også hjarteleg velkommen innom kontoret vårt i Hollundsdalen for meir informasjon eller ein kan ta kontakt med driftsavdelinga vår på tlf. 53 42 89 30 eller på e-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no  

Bestill byggjestraum
Val av byggjestraumskap