gravemaskin med linjer i lufta over

 

 

Bømlo Kraftnett AS
Tlf  53428930
E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no

 
Eller besøk oss:
Hollundsdalen 1
5430 Bremnes

Kjøretøy i kontakt med høgspentlinje

  • Bli sitjande i køyretøyet til straumen i linja er slått av

  • Sørg for at ingen kjem i kontakt med køyretøyet

  • Må du fjerna deg fra køyretøyet, så hopp ned på bakken med samla bein

  • Unngå kontakt med maskin og jord samstundes

  • Sikra området

Skade på kablar og røyr

  • Kontakt Bømlo Kraftnett AS også ved små rifter og skadar i isolasjon, røyr eller plastkappe.