Om du brukar den oransje knappen til å slå av eller på straumen i din bygning, har me framleis kontakt med målaren og kan registrere at straumforbruket er "0". Du slår av eller på straumen ved å holde inne den oransje kanppen i seks sekund. Sjå forklaring nedanfor:Overskrift

Stenge straumen

Opne straum