Familiefigurer

AMS-målarane har ein eigen fysisk utgang, kalla HAN-port, der du som kunde kan få detaljert informasjon direkte frå målaren. AMS står for Avanserte Måle- og Styringssystem, HAN står for Home Area Network.

Via HAN-porten kan du hente ut for eksempel:

  • Straumbruk i sann tid (2-5 sek forseinking)
  • Spenningsnivå/Effektbruk
  • Produsert kraft

HAN-porten i målaren din er i utgangspunktet stengt, men du kan sjølv opna den via Mi Side slik at det utstyret du ønsker å kople til får kontakt. Utstyr frå ein tredjepartsleverandør som tilbyr kjøp av tenester basert på informasjon som HAN-porten gir tilgang til, gir detaljert informasjon om straumforbruket ditt til tredjepartsleverandøren. Du får presentert din informasjon og kan legge inn automatikk og styring via tenester frå tredjepartsleverandør og kan slik redusera forbruket og fakturaen din.

Her kan du opna HAN-porten din: Mi Side (esmart24web.no

Målar

Her er informasjon du finn på målaren din utan å opne HAN-porten: Brukarvegleiing (PDF, 682KB)