Hak av for eigar av veglyset
   

Private veglys

Me gjer merksam på at vedlikehald av private veglys vert fakturert for medgått tid.