trefelling

 

Bømlo Kraftnett AS
Tlf  53428930
E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no

Etter retningslinjene våre kvistar me trea og legg att trevyrket i traseen. Hogstavfall blir liggjande att i utmarksområder, medan det oftast vert fjerna i innmarksområder og i private hagar.

Me annonserer linjeryddinga i lokalavisa, og tar i tillegg kontakt med grunneigar før me fell tre i private hagar.

Dersom du sjølv ynskjer å fella tre som står nær ei kraftlinje, bør du kontakta oss for å få råd eller hjelp til felling. Ta alltid kontakt med oss dersom du skal felle tre nær høgspentlinjer! Tre som er i kontakt med høgspentlinjer utgjer livsfare!