Linje

Bømlo Kraftnett AS nyttar Elsmart for å handtere melding om installasjonsarbeid elektronisk. For å bli brukar, må installatørar registrera seg i Elsmart. For å senda melding til Bømlo Kraftnett AS må ein søkja via Elsmart om godkjenning. Søknaden vert automatisk godkjend og det kan opprettast ny melding mot Bømlo Kraftnett AS. Brukarrettleiing for Elsmart finn ein på www.elsmart.com

Viktig med korrekte vedlegg.

Det er viktig at ein legg ved eit situasjonskart som viser kor ein planlegg å ha tilknytingsskapet for ny installasjon.

Melding på papir

Bømlo Kraftnett AS ønskjer å motta meldinger elektronisk. Dersom me mottar meldingar på papirformat (DOC, 97KB), medfører dette at nettselskapet sjølv må registrera desse papirmeldingane inn i Elsmart. Ei slik manuell behandling av meldingar kan resultera i ei forlenga saksbehandlingstid. Av den grunn oppmodar me alle installatørar til å nytta Elsmart som system når melding om installasjonsarbeid vert sendt til nettselskapet.