• Nøytralitet

    I kraftmarknaden er det krav om skilje mellom konkurranseorienterte omsetningsselskap og monopolregulerte nettverksemder.