bømlabrua i solnedgong

Me anbefalar deg å besøkja strompris.no.

Strompris.no er ei teneste frå Forbrukerrådet og er ei uavhengig offentleg teneste. Alle som sel straum i Norge, er lovpålagd å oppgje sine prisar og vilkår til Forbrukerrådet. Strompris.no oppdaterast dagleg, og du får ei oversikt over kva dei ulike kraftleverandørane kan tilby deg på di adresse. Her vil du kunne samanlikna tilbod frå dei forskjellige kraftleverandørene som leverar kraft i Bømlo kommune.