lærling energimontør

Likar du faglege utfordringar, allsidige arbeidsoppgåver og frisk luft?

Søk på stillinga som lærling energimontør! Med utdanning til energimontør hos Bømlo Kraftnett får du ettertrakta kompetanse og ei spennande læretid i eit godt arbeidsmiljø. Læretida vert avslutta med fagprøve til energimontørfaget (høgspentmontør).

Me ynskjer søkjarar med utdanning frå VG2 El-energi.

Montørutdanning hos oss er eit godt vegval mot høgare utdanning, f.eks. til elektroingeniør. Me har konkurransedyktige løns-, pensjons- og forsikringsvilkår og gode velferdsordningar.

Meir informasjon om stillinga får du hos: Ståle Mæland, tlf : 53 42 89 27
staale.maeland@finnas-kraftlag.no.

Send søknad med CV til firmapost@finnas-kraftlag.no, merka «Lærling» 
innan 15. februar.