Linjenettet

Ein må også inngå ein avtale med ein straumleverandør. Desse avtalane er likelydande for alle kundane og er forhandla fram mellom Forbrukarstyresmaktene og kraftbransjen, i standaravtalar, eller standard vilkår.

Me har ei eiga side på nettsida vår der ein finn ytterlegare informasjon om vilkåra for å knyte seg til nettet.

Avtalevilkår