Oldereidetjødno

Ein må også inngå ein avtale med ein straumleverandør. Desse avtalane er likelydande for alle kundane og er forhandla fram mellom Forbrukarstyresmaktene og kraftbransjen, i standaravtalar, eller standard vilkår.

Nedanfor finn ein standard vilkår for private og for næring.

Standard vilkår for private:

Standard vilkår for næring: