Det lokale el-tilsynet (DLE) gir tilbod til om skuleundervisning til skulene i Bømlo kommune. Det lokale Brannvernet og DLE vil samarbeide om formidling av brann og eltryggleik.

Undervisningsopplegget er basert på Brannvettskolen.no,  som handlar om el-tryggleik og branntryggleik i heimen med spesiell fokus på bruk av elektriske apparat.

Over 40 prosent av boligbrannar har samanheng med elektrisitet, enten teknisk feil på utstyr og installasjonar, eller feil bruk av elektriske apparat.

Her finn du meir informasjon:         logo elsikkerhetsportalen  logo brannvettskolen