Illustrasjon brosjyre om el.sikkert hus

Du finn god informasjon om  El-sikkerhet på Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap sine sider her:

logo DSB