utklipp Siggjo m lyng

Styret for 2022/2023:

Styremedlemer:      

 • Torleiv Fylkesnes 
 • Anne-Beth Njærheim    
 • Signe Lund Jansen
 • Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm 
 • Ove Grønås
 • Vermund Hjelland        
 • Johnny Rolfsnes (tilsetterepresentant)

Observatør frå Bømlo kommune:

 • Sammy Olsen      (vara:  Ragnfrid Sønstabø)   

Observatør frå dei tilsette:

 • Thomas Vespestad   (1. vara: Rune Nesse, 2. vara: Tove Lise Aasheim)

Varamedlemmer til styret:

 • 1. Geir Ivar Ådnanes 
 • 2. Stina Raknes Kvarven
 • 3. Nina Ingvaldsen 

Ny valnemnd er:

 • Oddgeir Alvsvåg
 • Idar Larsen 
 • Selma Karin Vestvik
 • Jannicke Gjerdevik 
 • Torhild Ingeborg Taraldsøy