padlarar på holme

Forskriftene blei gjort gjeldande frå 01.01.2005 og gjer meir utdjupande bestemmelsar om kva kvalitet det skal væra på den straumen som Bømlo Kraftnett AS skal levera til sine kundar.

Bømlo Kraftnett AS skal i hovudsak levere 230V, pluss/minus 10% til sine kundar.

Er du i tvil om korleis kvaliteten på straumen er i forhold til desse forskriftene kan du ta kontakt med Bømlo Kraftnett AS som vil sørgje for at spenningskvaliteten hos deg blir målt.

Dette kan du bestilla via e-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no 

eller  du kan ringa oss på tlf 53 42 89 30.