Sjø og fjell

Me anbefalar deg å besøkja strompris.no. Her vil du kunne samanlikna tilbod frå dei ulike kraftleverandørane som kan levera til di adresse. Du må velgje ein kraftleverandør innan 6 veker etter oppstart av abonnementet for å unngå høgare pris på straumen din. Les meir om leveringsplikt her. 

Ta kontakt med den kraftleverandøren du ynskjer snarast og hugs å ha følgjande opplysningar tilgjengeleg når du skal bestilla kraftleveringsavtale:

  • Målepunkt_ID (dette finn du feks på faktura)
  • Fødselsdato eller Organisasjonsnummer
  • Namn eller firmanamn

For meir informasjon om korleis marknaden verkar visar me til NVE sine forbrukersider >>>