arbeidere i felten

 

 

Bømlo Kraftnett AS

Tlf  53428930

E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no

 
Eller besøk oss:
Hollundsdalen 1
5430 Bremnes


Byggje nytt,byggje om, endra eller utvida? - Finn meir detaljar her
Byggjestraum/provisorisk straum - Les meir og bestill her
Graving/Kabelpåvising - Finn kontaktinformasjon her

Straumkablar kan vera livsfarlege, snakk med oss for å unngå problem dersom det skal utførast arbeid i nærleik av linjer. Skadar som vert påført anlegget eller straumkablar kan utsetja både deg og andre for fare. Det kan også føra til at deler av samfunnet vert utan straum i periodar,  noko som kan få større økonomiske konsekvensar.

Spør først – grav etterpå

Brudd på straumkablar kan få store konsekvenser, både skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet vert uten straum.