• Driftsmelding nett 13. Desember (09:18)

  Fredag 14/12 blir det fleire straumstansar grunna vedlikehaldarbeid. Varsel gjeld for kundar knytt til desse trafokretsane: ▪️T053L Lønning ▪️T279L Hovlandsfeltet inntil 1 time mellom ‪kl. 08:30‬ og ‪kl. 09:30‬ Trafokrets: ▪️T162L Bømmelhamn inntil 0,5 time mellom ‪kl. 10:00‬ og ‪kl. 10:30‬ Trafokrets: ▪️T193L Hillestveitfeltet Sør inntil 0,5 time mellom ‪kl. 11:00‬ og ‪kl. 11:30‬ Trafokrets: ▪️T271L og T271M Vorland Vassverk inntil 1 time mellom ‪kl. 12:00‬ og ‪kl. 13:00‬ Kundar som har registrert mobiltelefon nummer på «Mi side» har fått SMS varsel. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel Me beklagar ulempa dette medfører.

Nyheter

 • Skoghogst

  Skogrydding

  I områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, Meling og Hiskjo.

 • Bli medlem

  Kjøpsutbytte

  Styret tilrår at årsmøtet deler ut 5 millionar kroner i kjøpsutbytte fordelt på medlemmane etter handel med kraftlaget i 2017. Alle som bur på Bømlo og er kunde hos Finnås Kraftlag kan bli medlem. Er ikkje du medlem? Her kan du teikne medlemskap og få ta del i framtidige kjøpsutbytte frå Kraftlaget. Medlemskap lønar seg!