• Straumstans 27. mai, Skipavik 2020-05-25 (13:44)
    Onsdag 27. mai blir det straumstans på inntil 3 timar frå kl. 09:00, for enkelte kundar på trafokrets Skipavik grunna vedlikehald på lågspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me har forståing for at straumstans i desse tider der mange har heimekontor/skule er meir krevjande. Me forsøker å varsle i god tid og håpar at den enkelte kunde klarar å tilpasse seg. Me seier oss leie for umaken.

Nyheter