• Straumstans Hiskjo, mandag 08.mars 2021-03-04 (11:03)
  Varsel om straumstans! Mandag 08. mars blir det straumstans kl. 11:00 – 12:00, for kundar på trafokrets Hiskjo grunna vedlikehald av nettstasjon. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken

Nyheter

 • Ressurskoordinator

  Stilling ledig

  Er du vår nye ressurskoordinator?

  Her finn du stillingsannonsa!

 • Glade medlemmer

  Utbetaling av kjøpsutbytte

  Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2019.