• Straumstans onsdag 14. oktober 2020-10-12 (17:44)
  Varsel om straumstans! Onsdag 14. oktober blir det straumstans på inntil 3 timar frå kl. 09:30, for kundar på trafokretsane Hestavollen Nord, Hestavollen Sør og Grunnavågen, grunna vedlikehald i nettstasjonane. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken.
 • Straumstans torsdag 15. oktober Heddebakkestølen 2020-10-09 (14:31)
  Varsel om straumstans! Torsdag 15. oktober blir det straumstans på inntil 3 timar frå kl. 09:00, for kundar på trafokrets Heddebakkestølen, grunna vedlikehald i nettstasjon. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken.

Nyheter

 • alt blir bra

  Ekstraordinær koronastøtte

  Styret i Finnås Kraftlag har sett av ekstra støttemidlar til lag og organisasjonar som har lidd tap som følgje av Korona-restriksjonar.

 • Avtroppande

  Godt årsmøte i Bømlohallen

  Årsmøtet for 2020 vart i år utsett til onsdag 17.juni grunna korona tiltaka landet vårt no lever etter. Trass dette  meldte det seg på 53 medlemmer der 40 av desse møtte opp og representerte 47 stemmer. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.