• Straumstans torsdag 27. februar 2020-02-25 (12:42)
  Torsdag 27. februar blir det straumstans på inntil 3 timer frå kl. 09:30 for kundar frå Lykling til Lykling Vassverk, grunna arbeid på høgspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken.
  Råka trafokretsar: Myro (Lykling), Tverrborgvik, Urdo, Lykling, Norenes, Rindane, Sele Sør og Lykling Vassverk.

Nyheter

 • Montørar arbeidar i stolpe

  Kraftlaget blir konsern

  - men det meste blir som før.

  Kraftlaget må tilpassa seg endringar i energiloven og krav om selskapsmessig skilje. Omorganiseringa skjer ved etablering av konsern frå 01.januar 2020