Nyheter

  • Valider Dashboard

    AMS-målar avverga husbrann

    Dei nye målarane gir nettselskapet indikasjonar på spenningsfeil og jordfeil, og gjer det mogleg å avdekka kritiske feil i det det elektriske anlegget. Haugaland Kraft oppdaga nyleg ein alvorleg feil hos kunde som kunne ha ført til brann. Les meir om dette i Validér si pressemelding:

  • Arild med AMS-målar

    Ferske målingar viser svært låg stråling frå AMS-målarar

    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført målingar av stråling frå dei nye og smarte målarane som Finnås Kraftlag og alle andre nettselskap installerer hos kundane sine. Målingane viser at strålinga er låg og godt innafor gjeldande grenseverdiar.