Nyheter

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Støtteordning grunna høge kraftprisar

  Regjerninga har innført ei støtteordning som skal redusere straumkostnadane for hushaldningskundar.

  Ordninga skal handterast av nettselskapa og gjeld i første omgang frå desember til ut mars. Det er varsla ei opptrapping/endring i støtta frå januar.

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Krisepakka er klar frå regjeringa

  Fra og med straumrekninga for desember (som kjem i postkassen i januar) kjem norske husstandar til å få eit fråtrekk på fakturaen. Halvparten av det som overstig ein spotpris på 70 øre/kWh vert dekka av staten.

 • bilde av juletre med tekst pressemelding

  Pressemelding

  Bømlo Kraftnett AS gir rabatt på nettleiga for å kompensere for høge kraftprisar