• Driftsmelding nett 25. april (09:00)

  Gjeldt 9 transformatorkretsar i området frå Myro-Lykling Vassverk (Lykling Området) Grunna arbeid på høgspentnettet blir det straumstans fredag 26. april på inntil 2t mellom kl. 0930 og 1130. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande, då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken

Nyheter

 • Lærling

  Ledig stilling

  Me har ledig stilling som lærling energimontør

 • Skoghogst

  Skogrydding

  I områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, Meling og Hiskjo.