Nyheter

 • Torleiv Fylkesnes

  Årsmøte 2022

  Det vert halde vanleg årsmøte i Finnås Kraftlag, onsdag 11.mai kl. 18:00, Langevåg Bygdatun

 • Bilde som viser klipp frå video

  Forklarande video - "mi side"

  Me har nå fått laga ein video som viser korleis du kan bruke mi side til å hente ut ulik informasjon om dine abonnement hos Finnås Kraftlag.

 • eFaktura2.0

  Nasjonal endring på e-fakturaordninga

  Frå 1.12.2021 endra e-faktura versjonen sin frå 1.0 til 2.0. For deg som fakturamottakar betyr dette at alle bedrifter som sender deg faktura ber banken om ein tilbakemelding om du har sagt jatakk til elektronisk faktura.

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Støtteordning grunna høge kraftprisar

  Regjerninga har innført ei støtteordning som skal redusere straumkostnadane for hushaldningskundar.

  Ordninga skal handterast av nettselskapa og gjeld ut heile 2023.

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Krisepakka er klar frå regjeringa

  Fra og med straumrekninga for desember (som kjem i postkassen i januar) kjem norske husstandar til å få eit fråtrekk på fakturaen. Halvparten av det som overstig ein spotpris på 70 øre/kWh vert dekka av staten.

 • bilde av juletre med tekst pressemelding

  Pressemelding

  Bømlo Kraftnett AS gir rabatt på nettleiga for å kompensere for høge kraftprisar

 • To logoer

  Viktige endringar vedk. faktura frå Finnås Kraftlag

  Finnås Kraftlag har fram til no hatt eitt felles kundesystem for nett, kraft og fiber-tenester. Finnås Kraftlag SA har sendt ut samlefaktura på vegne av dotterselskapa Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett AS. Krav frå NVE gjer at me no må splitte kundedatabasen vår.

 • Skogshogst

  Skogrydding hausten 2021

  Skogshogst vil pågå i lågspentnettet i områda Husa, Vika, Langevåg, Hovland, Vestvik, Vorland, Andal, Hjartneset, Barane, Børøy og Espevær utover hausten.

 • Bømlo Kulturhus

  Godt årsmøte i Bømlo Kulturhus

  Årsmøtet for 2021 vart i år på ny utsett grunna Korona pandemien. Men tysdag kveld den 15.juni samla 48 medlemmer med totalt 55 røyster seg i Bømlo Kulturhus. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.

 • årsmøte 2021

  Årsmøte 2021

  Finnås Kraftlag SA held vanleg årsmøte Tysdag 15. juni 2021 kl. 18.00 i Bømlo Kulturhus, Bremnes. Registrering av stemmer frå kl. 17:00 til 17:50. Oppmøte etter kl.17:50 gir ikkje stemmerett.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7