Nyheter

 • Glade medlemmer

  Utbetaling av kjøpsutbytte

  Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2022.

 • Skogsrydding

  Skogrydding

  Bømlo Kraftnett AS gjer merksam på at det no vil pågå skogshogst i lågspentnettet i områda Mækjebakken, Innvær, Rubbestadneset, Rolfsnes, Hollundsdalen og vidare ut mot Goddo og Katla.  

 • Torleiv Moster skule årsmøte

  Årsmøte 2023

  Det vert kalla inn til årsmøte i Finnås Kraftlag, onsdag 24.05.23 kl. 18:00 på Moster Skule, Mosterhamn

 • Torleiv Fylkesnes

  Årsmøte 2022

  Det vert halde vanleg årsmøte i Finnås Kraftlag, onsdag 11.mai kl. 18:00, Langevåg Bygdatun

 • Bilde som viser klipp frå video

  Forklarande video - "mi side"

  Me har nå fått laga ein video som viser korleis du kan bruke mi side til å hente ut ulik informasjon om dine abonnement hos Finnås Kraftlag.

 • eFaktura2.0

  Nasjonal endring på e-fakturaordninga

  Frå 1.12.2021 endra e-faktura versjonen sin frå 1.0 til 2.0. For deg som fakturamottakar betyr dette at alle bedrifter som sender deg faktura ber banken om ein tilbakemelding om du har sagt jatakk til elektronisk faktura.

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Støtteordning grunna høge kraftprisar

  Regjerninga har innført ei støtteordning som skal redusere straumkostnadane for hushaldningskundar.

  Ordninga skal handterast av nettselskapa og gjeld ut heile 2024.

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Krisepakka er klar frå regjeringa

  Fra og med straumrekninga for desember (som kjem i postkassen i januar) kjem norske husstandar til å få eit fråtrekk på fakturaen. Halvparten av det som overstig ein spotpris på 70 øre/kWh vert dekka av staten.

 • bilde av juletre med tekst pressemelding

  Pressemelding

  Bømlo Kraftnett AS gir rabatt på nettleiga for å kompensere for høge kraftprisar

 • To logoer

  Viktige endringar vedk. faktura frå Finnås Kraftlag

  Finnås Kraftlag har fram til no hatt eitt felles kundesystem for nett, kraft og fiber-tenester. Finnås Kraftlag SA har sendt ut samlefaktura på vegne av dotterselskapa Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett AS. Krav frå NVE gjer at me no må splitte kundedatabasen vår.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7