Nyheter

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Støtteordning grunna høge kraftprisar

  Regjerninga har innført ei støtteordning som skal redusere straumkostnadane for hushaldningskundar.

  Ordninga skal handterast av nettselskapa og gjeld i første omgang frå desember til ut mars. Det er varsla ei opptrapping/endring i støtta frå januar.

 • regjeringa pressekonferanse krisepakke straum

  Krisepakka er klar frå regjeringa

  Fra og med straumrekninga for desember (som kjem i postkassen i januar) kjem norske husstandar til å få eit fråtrekk på fakturaen. Halvparten av det som overstig ein spotpris på 70 øre/kWh vert dekka av staten.

 • bilde av juletre med tekst pressemelding

  Pressemelding

  Bømlo Kraftnett AS gir rabatt på nettleiga for å kompensere for høge kraftprisar

 • To logoer

  Viktige endringar vedk. faktura frå Finnås Kraftlag

  Finnås Kraftlag har fram til no hatt eitt felles kundesystem for nett, kraft og fiber-tenester. Finnås Kraftlag SA har sendt ut samlefaktura på vegne av dotterselskapa Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett AS. Krav frå NVE gjer at me no må splitte kundedatabasen vår.

 • Skogshogst

  Skogrydding hausten 2021

  Skogshogst vil pågå i lågspentnettet i områda Husa, Vika, Langevåg, Hovland, Vestvik, Vorland, Andal, Hjartneset, Barane, Børøy og Espevær utover hausten.

 • Bømlo Kulturhus

  Godt årsmøte i Bømlo Kulturhus

  Årsmøtet for 2021 vart i år på ny utsett grunna Korona pandemien. Men tysdag kveld den 15.juni samla 48 medlemmer med totalt 55 røyster seg i Bømlo Kulturhus. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.

 • årsmøte 2021

  Årsmøte 2021

  Finnås Kraftlag SA held vanleg årsmøte Tysdag 15. juni 2021 kl. 18.00 i Bømlo Kulturhus, Bremnes. Registrering av stemmer frå kl. 17:00 til 17:50. Oppmøte etter kl.17:50 gir ikkje stemmerett.

 • Glade medlemmer

  Utbetaling av kjøpsutbytte

  Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2019.

 • alt blir bra

  Ekstraordinær koronastøtte

  Styret i Finnås Kraftlag har sett av ekstra støttemidlar til lag og organisasjonar som har lidd tap som følgje av Korona-restriksjonar.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7