logo brannvettskolenDet lokale el-tilsynet (DLE) gir tilbod til 5. og 6. klasse om eit undervisningsopplegg i lag med brannvernet, medan 9. klasse får tilbod om eit to-timars undervisnnings­opplegg frå DLE.

Undervisningsopplegget er basert på Brannvettskolen.no,  som handlar om el-tryggleik og branntryggleik i heimen med spesiell fokus på bruk av elektriske apparat.

Over 40 prosent av boligbrannar har samanheng med elektrisitet, anten teknisk feil på utstyr og installasjonar eller feil bruk av elektriske apparat.

Les meir på Brannvettskolen her >>>    

 

Meir informasjon finn du på elsikkerhetsportalen.no:

logo elsikkerhetsportalen