Heilt ny installasjon, kor ny stikkleidning vert lagt inn til ny f.eks. bustad. I 400V TN-CS anlegg, skal dette utførast som 3-fasa installasjon. I 230V IT og TT anlegg ønskjer me også utført som 3-fase.