Vert brukt når det vert utført arbeid på målaren, flytting eller skifte av målesløyfe. Har ein målarnummer, kan ein søkja opp anlegget i Elsmart.