Vert brukt når kunden ønskjer større eller mindre overbelastningsvern, eller endra dette til 3-fase. Ved behov for større kapasitet kan det tilkomma anleggsbidrag for nødvendig forsterking.
OV = Overbelastningsvernet er den totale belastning i en installasjon. Det er dette som avgjer kor mykje effekt som kan trekkast ut av stikkleidningen. OV kan i nokre tilfelle være nødvendig å avgrensa grunna kapasiteten i lavspent-nettet.
HS = Hovudsikring som er plassert føre kvar målar.
KV = Kortslutningsvern setter ein enten i installasjon, eller føre stikkleidning i stolpe eller utvendig kabelskap. 

Har ein målarnummer,  kan ein søkja opp anlegget i Elsmart.