Allmennyttige Gåver

Me deler ut 1 million til allmennyttige føremål! Har de huska å søkja? Søknadsskjema finn de her!