• Mi Side 2017-10-17 (14:04)
 • Byggje og grave 2016-02-25 (08:12)
 • MI SIDE 2021-11-26 (15:21)
 • Gåver og sponsing 2017-10-17 (14:15)
 • Veglys 2017-10-17 (14:08)
 • Nettleige, tariffar og avtalevilkår 2015-12-16 (16:36)
 • Skal du flytte? 2014-06-17 (16:09)
 • To logoer

  Viktige endringar vedk. faktura frå Finnås Kraftlag

  Finnås Kraftlag har fram til no hatt eitt felles kundesystem for nett, kraft og fiber-tenester. Finnås Kraftlag SA har sendt ut samlefaktura på vegne av datterselskapa Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett AS. Krav frå NVE gjer at me no må splitte kundedatabasen vår.

 • Skogshogst

  Skogrydding hausten 2021

  Skogshogst vil pågå i lågspentnettet i områda Husa, Vika, Langevåg, Hovland, Vestvik, Vorland, Andal, Hjartneset, Barane, Børøy og Espevær utover hausten.

 • Bømlo Kulturhus

  Godt årsmøte i Bømlo Kulturhus

  Årsmøtet for 2021 vart i år på ny utsett grunna Korona pandemien. Men tysdag kveld den 15.juni samla 48 medlemmer med totalt 55 røyster seg i Bømlo Kulturhus. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.