• Driftsmelding 26. Mars (10:12)

    Nett Varsel om straumstans! Onsdag 27. mars blir det straumstans for kundar i frå Steganeset til Kruneneset på inntil 3 timar i frå kl. 0930 til 1230, grunna arbeid i høgspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken