• Bygge nytt? 2016-02-25 (08:12)
 • Gåver og sponsing 2017-10-17 (14:15)
 • Veglys 2017-10-17 (14:08)
 • Mi Side 2017-10-17 (14:04)
 • Nettleige 2015-12-16 (16:36)
 • Skal du flytte? 2014-06-17 (16:09)
 • Avtroppande

  Godt årsmøte i Bømlohallen

  Årsmøtet for 2020 vart i år utsett til onsdag 17.juni grunna korona tiltaka landet vårt no lever etter. Trass dette  meldte det seg på 53 medlemmer der 40 av desse møtte opp og representerte 47 stemmer. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.

 • Montørar arbeidar i stolpe

  Kraftlaget blir konsern

  - men det meste blir som før.

  Kraftlaget må tilpassa seg endringar i energiloven og krav om selskapsmessig skilje. Omorganiseringa skjer ved etablering av konsern frå 01.januar 2020