Tilgodebeløp vert ståande til fråtrekk på framtidige faktura dersom ein ikkje tar kontakt og ber om å få beløpet utbetalt. Ved avslutta abonnement vil tilgodebeløp utbetalast ein av dei næraste dagane etter avrekning, utbetaling vil gå til det kontonummer som dei tre siste innbetalingane har blitt utført frå.