• E-faktura og avtalegiro ber ein om i nettbanken sin. Alle referansar (e-fakturareferanse og KID-nummer) finn ein på fakturaen.
  • Ein kan også opprette dette gjennom Mi Side: https://kunde.sysco.no/Finn/Touch