• Frå 1. desember 2021 vil du få tilsendt rekningar frå alle leverandørar som kan sende eFaktura når du har avtale om eFaktura og har gitt “Ja takk til alle” samtykke i nettbanken din. Du vil alltid kunne reservere deg mot dei eFakturautstedarane du ikkje ønsker eFakturakrav frå.
  • Endringa betyr: 

  • Du må velge «"Ja takk til alle" i din betalingsflate. Da vil du kunne få eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr dette.
  • Har du valgt "Ja takk til alle", kan bedrifter benytte opplysninger den har om deg, som navn og adresse, eventuelt også mobilnummer og epostadresse, til å søke opp din unike eFakturaadresse og sende deg eFaktura.
  • Dersom du har valgt "Ja takk til alle" er det mulig å få første faktura som eFaktura.
  • Med "Ja takk til alle" samtykke vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan "eie" avtalen om å motta eFaktura fra bestemte utstedere. Dersom du ønsker at en annen skal motta og behandle fakturaen din, må du avtale det direkte med utsteder eller benytte deg av eventuelle fullmakts-tjenester for dette som tilbys i din betalingsflate.
  • Dersom du trekker tilbake samtykket om "Ja takk til alle" ETTER 15. mai 2022, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer.