• Det kan du gjera sjølv:
    Du kan utsetje betaling inntil 14 dagar etter hovudforfall. Dersom du ønskjer å dele opp betalinga må heile beløpet vere innbetalt innan 14 dagar. Du vil ikkje få tilsendt ny faktura, men brukar same KID-nummer som på opphaveleg faktura.

 

  • Dette må til for å utsetje fakturaen:
    Fakturaen kan ikkje vere forfallen og fakturabeløpet kan ikkje vere over kr 20000,-. Dersom du har andre forfalne beløp eller faktura større enn kr 20000,-, må du kontakte kundesenteret for å be om nedbetalingsavtale.

 

  • Dette må du vere merksam på:
    Vi gjer merksam på at det vil bli rekna renter på beløpa som blir betalt etter opphaveleg forfall. Rentesatsen følgjer satsane som blir fastsette av Finansdepartementet.