Skogshogst

Bømlo Kraftnett AS gjer merksam på at det no vil pågå skogshogst i lågspentnettet i områda Husa, Vika, Langevåg, Hovland, Vestvik, Vorland, Andal, Hjartneset, Barane, Børøy og Espevær.

Det pågår samstundes plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet.

Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket. Spørsmål kan rettast til Bømlo Kraftnett AS, tlf. 53428900