Nyheter

 • Glade medlemmer

  Utbetaling av kjøpsutbytte

  Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2019.

 • alt blir bra

  Ekstraordinær koronastøtte

  Styret i Finnås Kraftlag har sett av ekstra støttemidlar til lag og organisasjonar som har lidd tap som følgje av Korona-restriksjonar.

 • Avtroppande

  Godt årsmøte i Bømlohallen

  Årsmøtet for 2020 vart i år utsett til onsdag 17.juni grunna korona tiltaka landet vårt no lever etter. Trass dette  meldte det seg på 53 medlemmer der 40 av desse møtte opp og representerte 47 stemmer. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.

 • Montørar arbeidar i stolpe

  Kraftlaget blir konsern

  - men det meste blir som før.

  Kraftlaget må tilpassa seg endringar i energiloven og krav om selskapsmessig skilje. Omorganiseringa skjer ved etablering av konsern frå 01.januar 2020

 • Nils Gunnar Gloppen

  Utbetaling av kjøpsutbytte

  Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto 10. desember. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2018.

 • Ungdommer på LAN

  - Fem grandis i dagen på EvoLAN!

  I Rubbhallen denne veka er 80 ungdommar samla til LAN-party. I det me kjem til Rubbestadneset for å lodda stemninga møter me tre unge gutar som et pizza, og er tydeleg oppglødde av stemninga.–Dette er den første, men me kjem til å eta fem Grandis til dagen – minst!

 • Skoghogst

  Skoghogst

  Me startar no skoghogst i områda Alvsvåg, Gilje, Ersland, Stautland, Sakseid og Grønnevik. Det vil også i same periode pågå plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet. Det vert rydda i hagar og på dyrka mark, for øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7