Nyheter

 • Skoghogst

  Skogrydding

  I områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, Meling og Hiskjo.

 • Bli medlem

  Kjøpsutbytte

  Styret tilrår at årsmøtet deler ut 5 millionar kroner i kjøpsutbytte fordelt på medlemmane etter handel med kraftlaget i 2017. Alle som bur på Bømlo og er kunde hos Finnås Kraftlag kan bli medlem. Er ikkje du medlem? Her kan du teikne medlemskap og få ta del i framtidige kjøpsutbytte frå Kraftlaget. Medlemskap lønar seg!

 • Moster IL Klubbhus

  Årsmøte 2018

  Finnås Kraftlag SA held vanleg årsmøte tysdag 8. mai 2018 kl. 18.00 i Moster IL klubbhus, Mosterhamn. Registrering av stemmer frå kl. 17:00 til 17:50.

 • Valider Dashboard

  AMS-målar avverga husbrann

  Dei nye målarane gir nettselskapet indikasjonar på spenningsfeil og jordfeil, og gjer det mogleg å avdekka kritiske feil i det det elektriske anlegget. Haugaland Kraft oppdaga nyleg ein alvorleg feil hos kunde som kunne ha ført til brann. Les meir om dette i Validér si pressemelding:

 • Arild med AMS-målar

  Ferske målingar viser svært låg stråling frå AMS-målarar

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført målingar av stråling frå dei nye og smarte målarane som Finnås Kraftlag og alle andre nettselskap installerer hos kundane sine. Målingane viser at strålinga er låg og godt innafor gjeldande grenseverdiar.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7