Skoghogst

Me gjer merksam på at det no vil pågå skoghogst langs lågspentnettet i områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, Meling og Hiskjo.

Det pågår samstundes plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet. Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark.

For øvrig må grunneigarane ta vare på virket. Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag på telefon 53 42 89 00.