Målet med den nye nettleigestrukturen er å halda kostnadane ved å byggja straumnettet nede. Me kan nytta straumnettet smartare ved å fordela straumforbruket ut over døgnet og unngå å bruka for mange straumkrevjande produkt samtidig. Me oppfordrar alle til å vera bevisste på forskjellen mellom nettleige og kraftpris. På "MI Side" kan du sjekke forbruk og prisar.