Straumnettet er kraftforsyningens vegnett. Når du kjøper straum brukar du nettet for å frakta straumen frå produksjonsstaden og fram til stikkontakten din. For dette betaler du ei nettleiga. På same måte som bilistane betalar vegavgift for å bruka vegnettet, betalar straumkundane ei fraktavgift for å bruka straumnettet.