Drift, vedlikehald og utbygging av strømnettet i Norge kostar årleg 27 milliarder kroner. Denne rekninga vert betalt av brukerane av nettet gjennom nettleiga Dersom me klarar å utnytte nettet smartare, kan me redusera behovet for utbygging og dermed halda nettleiga lågare.