Flytting av forbruk skal ikkje gå ut over komfort eller tryggleik i heimen. Me anbefaler for eksempel ingen å bruka vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når dei søv. Det er heller ikkje mykje å spara på dette. Elbil kan du derimot trygt lada om natta, om du har installert eigen heimeladar og nytta elektrikar til arbeidet.