• Skapleiga for skap med 35A sikring er kr 15,- pr dag .
  • Skapleiga for skap med 63A sikring er kr 17,50 pr dag.
  • Energipris på nettleiga er 53,12 øre pr kwh.
  • Leiga vert rekna frå tilkoplingsdagen til oppseiingsdagen.
  • Til- og fråkoplingsavgift er kr 2000,-.