Ny heimeside nett

Me lanserer nye heimesider med mykje god informasjon og ny funksjonalitet.

Her kan du for eksempel:

 • Melde innflytting/utflytting 
 • Finne informasjon om nettleiga og tariffar
 • Bestilla byggjestraum
 • Melde om slokna veglys
 • Bestille kabelpåvising
 • Sende Gravemelding
 • Sende melding om installasjon
 • Logge på Mi Side og finne alle dine faktura i PDF
 • Melde inn målarstand og sjå forbrukshistorikk
 • Oppretta E-faktura og Avtalegiro
 • Endre adresse og oppdatere dine kundedata hos oss
 • Utsetje betaling på siste faktura
 • Finne oppdatert informasjon om driftsmeldingar og straumstans

Me håpar du som kunde opplever sidene våre som oversiktlege og nyttige.
Meld gjerne ifrå til oss dersom du har innspel eller ønskje om forbetringar på e-post: firmapost@finnas-kraftlag.no