Vakt etter kontortid

53 42 89 10 / 95 22 06 74
firmapost@bomlo-kraftnett.no
24/7

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7