• Driftsmelding

    Tilnerma Normal drift. Enkelte deler av nordre deler av kommunen er no råka av ein mindre straumstans