• Ungdommer på LAN

  - Fem grandis i dagen på EvoLAN!

  I Rubbhallen denne veka er 80 ungdommar samla til LAN-party. I det me kjem til Rubbestadneset for å lodda stemninga møter me tre unge gutar som et pizza, og er tydeleg oppglødde av stemninga.–Dette er den første, men me kjem til å eta fem Grandis til dagen – minst!

 • Skoghogst

  Skoghogst

  Me startar no skoghogst i områda Alvsvåg, Gilje, Ersland, Stautland, Sakseid og Grønnevik. Det vil også i same periode pågå plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet. Det vert rydda i hagar og på dyrka mark, for øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

 • mann som jogger

  Spreke Bømlingar

  Turteljaren som er montert i lysløypa til Fet viser ofte over er 130 teljande kvar dag. Store og små, med barnevogn, rullestol - eller i eit forrykande joggetempo: tenkjer dei over korleis løypa vart til?