• 2020-04-21 (09:36)
 • 2019-12-21 (10:08)
 • 2019-11-15 (15:10)
 • Nå kan du enkelt melde flytting 2018-01-09 (14:08)
  Utsikt over havet
 • MI SIDE - alltid åpent! 2016-01-12 (08:00)
 • 2015-02-27 (11:10)
 • alt blir bra

  Ekstraordinær koronastøtte

  Styret i Finnås Kraftlag har sett av ekstra støttemidlar til lag og organisasjonar som har lidd tap som følgje av Korona-restriksjonar.

 • Avtroppande

  Godt årsmøte i Bømlohallen

  Årsmøtet for 2020 vart i år utsett til onsdag 17.juni grunna korona tiltaka landet vårt no lever etter. Trass dette  meldte det seg på 53 medlemmer der 40 av desse møtte opp og representerte 47 stemmer. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker.