• Skoghogst

    Skogrydding

    I områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, Meling og Hiskjo.

  • Bli medlem

    Kjøpsutbytte

    Styret tilrår at årsmøtet deler ut 5 millionar kroner i kjøpsutbytte fordelt på medlemmane etter handel med kraftlaget i 2017. Alle som bur på Bømlo og er kunde hos Finnås Kraftlag kan bli medlem. Er ikkje du medlem? Her kan du teikne medlemskap og få ta del i framtidige kjøpsutbytte frå Kraftlaget. Medlemskap lønar seg!