FK nett har eit botnfrådrag på kr. 25 000,- ved utrekning av anleggsbidrag. Dei resterande kostnadane for tilknyting må dekkast av kunden som anleggsbidrag.

FK nett nyttar botnfrådrag ved berekning av anleggbidrag for:

  • Alle nye nettkundar
  • Nettforsterkning til eksisterande nettkundar som treng/krev auka nettkapasitet.
  • Nye produsentar (minikraftverk m.m.)