Aktuelle kraftleverandørar

I Finnås Kraftlag sitt nettområde er det i dag ulike kraftleverandørar som leverer kraft.

I samsvar med forskrift for måling, avrekning og fakturering av 11.3.1999 nr. 301, skal nettselskapet informere om kva kraftleverandørar som lever kraft i vårt nettområde. Desse leverer kraft i vårt nettområde:

Alpiq Norway AS

22 81 47 00

info.nor@alpiq.com

Eidsiva Energi AS

81 53 33 44

kundesenter@eidsivaenergi.no

Elkraft AS

67 97 08 05

firmapost@elkraft.no

Finnås Kraftlag AS

53 42 89 00

firmapost@finnas-kraftlag.no

Fitjar Kraftlag PL

53 45 76 00

kraftlaget@online.no

Fjordkraft AS

06 110 

kundeservice@fjordkraft.no

Gudbrandsdal Energi AS

61 29 46 00

firmapost@ge.no

Hafslund ASA

09 111

 

Hallingkraft AS

81 56 80 44

hallingkraft@hallingkraft.no

Haugaland Kraft AS

52 70 70 00

marked@haugaland-kraft.no

Hurum Kraft AS

32 79 20 00

firmapost@hurumenergi.no

Ishavskraft AS

78 44 96 50

firmapost@ishavskraft.no

Kvinnherad Energi AS

53 47 56 00

firmapost@kvinnherad-energi.no

LOS AS

02 021

 

Luster Energiverk AS

57 68 29 00

firmapost@lusterenergiverk.no

Lyse Energi AS

05 973

firmapost@lyse.no

Lærdal Energi AS

57 66 94 00

firmapost@laerdalenergi.no

Norgesenergi

81 03 37 00

kundeservice@norgesenergi.no

SFE Kraft AS

57 88 47 00

post@sfe.no

SKS Kraftsalg

75 40 22 70

firmapost@sks.no

Statoil

51 99 00 00

 

Telinet Energi

81 51 00 44

kundeservice@telinet.no

Trønderenergi Kraft AS

73 54 16 00

firmapost@tronderenergi.no

Tussa Energi AS

70 04 62 00

firmapost@tussa.no

Ustekveikja Energi AS

32 08 70 00

post@ustekveikja.no