Avtalevilkår

Når du som kunde knyter deg til straumnettet vårt, vert det inngått ein avtale om tilknyting til nettet og nettleigeavtale. Det vert og inngått ein avtale med oss eller annan kraftleverandør. Desse avtalane er likelydande for alle kundane og er forhandla fram mellom Forbrukarstyresmaktene og kraftbransjen, i standaravtalar, eller standard vilkår.

Nedanfor finn ein standard vilkår hhv for private og for næring.

 

Standard vilkår for private:

  • Nettleigeavtale finn du ved å klikka her (pdf-dokument som opnar i nytt vindu).
  • Tilknytingavtale finn du ved å klikka her (pdf-dokument som opnar i nytt vindu).

Standard vilkår for næring:

  • Nettleigeavtale finn du ved å klikka her (pdf-dokument som opnar i nytt vindu).
  • Tilnytingsavtale finn du ved å klikka her (pdf-dokument som opnar i nytt vindu).