Målaravlesing

Hushaldskundar. Straumkundar med eit årsforbruk større enn 8000 kWh skal lesa av målaren den første i kvar månad. For kundar som har eit mindre forbruk enn 8000 kWh pr. år, er det berre krav om ei avlesing i året. Det er ynskjeleg at denne avlesinga vert gjort første januar.

Avlesinga kan du melda til oss på tre forskjellige måtar:

Avlesingsperiode er 3 dagar før og 3 dagar etter den første i kvar månad.

Telefonavlesing,  telefon nr 800 68 108
   
SMS. Les meir her >>>
   
Via "Mi side" ved å klikka her.  No loggar du enkelt inn ved å bruka epostadressa di.

 

Sørg for å ha kundenummer og målarnummer tilgjengeleg ved innmelding på telefon eller internett.

Dei av kundane våre som har motteke avlesingskort, kan nytta dette for avlesing.

Har du problem med levering av målaravlesing på den automatiske telefonsvararen?

Problem med levering av målarstand på den automatiske telefonsvararen kan skuldast at du manglar nokre siffer i kunde- og målarnummer.

Hugs at kundenummer skal ha 8 siffer, og målarnummer skal ha 6 siffer. Foran nummeret du har på oblaten legg du til talet 0 så mange ganger som trengs for at du totalt får henholdsvis 8 siffer i kundenummeret og 6 siffer i målarnummeret.

 

Kraftlagsdatoen